زبان عمومی

۱- تافل رهنما تک جلدی سبز رنگ

۲- زبان phd مدرسان شریف

۳- ۵۰۴ واژه کاملا ضروری

5- واژگان ضروری GRE

استعداد تحصیلی

1- استعداد تحصیلی انتشارات مدرسان شریف

2- استعداد تحصیلی - مسیح خواه و وکیلی - انتشارات کتابخانه فرهنگ

آمار و روش های تحقیق

۱ - روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی - دلاور

۲- آمار و احتمالات کاربردی در روانشناسی- دلاور

۳ - مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی - دلاور

۴- روش پژوهش علمی دکتر هومن

۵- روش تحقیق سرمد بازرگان حجازی

۶- روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی - دکتر بیابانگرد

۷- آمار استنباطی - دکتر زهره سرمد

8- مبانی پژوهش در علوم رفتاری ۲ جلد، کرلینجر، ترجمه پاشا شریفی و نجفی زند، انتشارات فرا روان

9- تحلیل آماری در روانشناسی و علوم تربیتی،فرگوسن،ترجمه دلاور و نقشبندی،انتشارات ارسباران

اصول و فنون و نظریه های مشاوره و روان درمانی

1 - نظریه های مشاوره - شارف ، ترجمه فیروزبخت

2- نظریه های خانواده درمانی گلدنبرگ- ترجمه نقشبندی و همکاران

3- خانواده درمانی تضمین درمان کارامد- نوابی نژاد

4- نظریه های مشاوره گروهی- نوابی نژاد

5- گروه درمانی - جرالد کوری، ماریان اشنایدر کوری- ترجمه سیف الله بهاری

6- نظریه های مشاوره و روان درمانی، عبداله شفیع آبادی و غلامرضا ناصری، مرکز نشر دانشگاهی

7- نظریه های مشاوره و روان درمانی، لوئیس شیلینگ، ترجمه سیده خدیجه آرین، انتشارات اطلاعات

8- نظریه های مشاوره و روان درمانی،پروچسکا،ترجمه سید محمدی،انتشارات رشد

9- مورد پژوهی در مشاوره و روان درمانی،جرالد کوری،ترجمه شفیع آبادی و حسینی،انتشارات جنگل

10- نظریه و کاربست مشاوره و روان درمان،جرالد کوری،ترجمه سید محمدی،انتشارات ارسباران

11- نظریه های مشاوره و روان درمانی، رحیمیان

12- فنون و روش های مشاوره، عبداله شفیع آبادی، نشر ترمه

13- مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره، دیوید گلدارد، ترجمه سیمین حسینیان، انتشارات کمال تربیت

14- مقدمه ای بر مشاوره و روان درمانی، سید احمد ، انتشارات دانشگاه اصفهان

15- مقدمات راهنمایی و مشاوره ( مفاهیم و کاربردها)، عبداله شفیع آبادی، انتشارات دانشگاه پیام نور

16- اصول و روش های راهنمایی در مشاوره، سید مهدی حسینی بیرجندی، انتشارات رشد

17- پویایی گروه و مشاوره گروهی، عبداله شفیع آبادی، انتشارات رشد

- نظریه های مشاوره و روان درمانی گروهی، نوابی نژاد، انتشارات سمت

19- راهنمایی و مشاوره شغلی و حرفه ای، عبداله شفیع آبادی، انتشارات رشد

20- مشاوره تحصیلی و شغلی - شفیع آبادی

21- فنون مشاوره و روان درمانی گروهی - کری - ترجمه ثنایی

22- نظریه های مشاوره و روان درمانی گروهی - نوابی نژاد

نظریه های شخصیت

۱ - نظریه های شخصیت - شولتز- سید محمدی

۲ - نظریه های شخصیت فیست و فیست، ترجمه یحیی سیدمحمدی

۳- پژوهش در شخصیت - پروین ، ترجمه پروین کدیور

۴- نظریه های شخصیت، یوسف کریمی

۵-نظریه های شخصیت، دکتر ی، انتشارات دانشگاه تهران

6- نظریه های روان درمانی، پروچاسکا، ترجمه سید محمدی، انتشارات رشد

7- نظریه و کاربست مشاوره و روان درمانی، کری، ترجمه یحیی سیدمحمدی

8- فصول مربوط به نظریه های شخصیت، خلاصه روانپزشکی کاپلان

ملاک ارزیابی مقاله وپایان نامه

منابع دکتری مشاوره

تقویم اجرایی مشاوران

های ,مشاوره ,نظریه ,روان ,انتشارات ,ترجمه ,نظریه های ,و روان ,مشاوره و ,های مشاوره ,روان درمانی، ,شفیع آبادی، انتشارات ,روان درمانی گروهی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
loxblogdo dsijd123456 alborzcomputerc letcirivict baspv lamsis21 sepehrjandaghi7366 velcrarveycleav bataravat telegrami2